O nás


Plavecká škola Mohelnice funguje jako občanské sdružení při TJ Delta, plavecké sporty Mohelnice. V této formě od roku 1991, předtím od roku 1977 jako středisko plaveckého výcviku pod TJ MEZ Mohelnice.

Výuka

Výuka probíhá podle následujících zákonů a vyhlášek MŠMT ČR. 1) Zajištění plavecké výuky na základních školách – MŠMT č.j. 32167/04-50 z 31.1.2005 2) Zákon 561/2004 Sbr.-školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP. 3) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání 4) Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky( §2 bod 3 a §14 a 15) 5) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních – MŠMT č.j. 37471.2014 z 9.2.2015 6) Vyhláška č.64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 7) Informace MŠMT k výuce plavání žáků i.stupně ZŠ v rámci povinné TV č.j.29248/96-50 8) Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání K zajištění této výuky jsou zřízena specializované pracoviště podle zákona č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.