Kurzy plavání


a) Výuka plavání dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 1. – 5. tříd. Probíhá v rozsahu 2x10 lekcí, pro zájemce lze 1x20 ve 2 po sobě jdoucích ročnících, jak ukládají zákony a vyhlášky MŠMT ČR, rozvrh je denně od 8.30 do 10.00, od 10.00 do 11.30, od 11.30 do 12.15, případně do 13.00. Podle zájmu se můžeme přizpůsobit. 

b) Plavání mateřských škol. Rozsah 2x10 lekcí. 

c) Nepovinný plavecký výcvik ZŠ.

d) Plavání dětí od 6-ti měsíců. 

e) Kurzy plavání pro děti předškolního a školního věku bez doprovodu rodiče. 

f) Ostatní služby – Příprava na přijímací zkoušky. - Dospělí neplavci. - Zdokonalovací plavání pro dospělé se zaměřením na techniku. Vše probíhá na šesti dráhovém 25 metrů dlouhém bazéně.